Follow Quasiland to join the conversation.

When you follow Quasiland, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Quasiland

Tienen, Belgium

Quasiland is een groep en niet het soloproject van Wannes Deboes, benadrukt de gitarist en zanger. “De enige rode draad doorheen onze muziek zijn de muzikanten. Wij zijn een enorm chaotische band, maar dat zorgt voor de spontaniteit die je in de nummers hoort. Als je ons regels zou opleggen, zou het volledig uit de hand lopen.”

Recent Supporters